Tuesday, February 15, 2011

Barneskolen i USA

I dag har jeg lyst til aa skrive litt om elementary school. Dvs fra foerskolen til sjette klasse. Nora gaar naa i fjerde klasse og trives godt der.
Hva som er den store forskjellen fra den norske barneskolen og elementary school her, er blant annet at de faar karakterer. Noe  som virkelig er ett godt hjelpemiddel baade for foreldre og laerere. De begynner med karakterer allerede i kindergarden (foerskolen). Karakterkortene blir skrevet  hver tredje mnd, saa vi kan foelge godt med hele skoleaaret. Utrolig bra! Hvorfor i alle dager er det ikke slik i Norge? Hvorfor er vi saa livredde for at barna vaare skal maales eller vurderes? Det er jo bare til barnets beste og gjoer det enklere baade for de som skal laere bort og for oss foreldre, slik at vi vet hvor styrken til barnet er og hvilken fag som maa jobbes mer med.
En annen ting som utgjoer en stor forskjell her borte (naa snakker jeg om Massachussets, men regner med det er nogenlunde likt i de fleste stater), er at laererne ikke bruker mye av skoledagen paa aa oppdra barna vaare. Her har de respekt for laererne og voksne generelt, de bruker hoeflig tiltale paa alle voksne. Kall det gammeldags, men det funker.
En annen ting er at laereryrket er ett respektert yrke her og de tjener bra. Er ikke det en liten tankevekker til polikerne hjemme i Norge?
Ogsaa en annen ting som er  bra her, er at de er flinke til aa fange opp de som er faglig svake. De blir ikke bare dyttet videre, men de bruker ressurser paa aa hjelpe de saa de kommer paa nivaa med de andre elvene.

Saa til noe som jeg syns er veldig rart. Vi har jo de samme aarstidene her som hjemme i Norge og om vinteren saa er det mye deilig snoe. Det som provoserer meg er at barna her ikke faar lov til aa leke i snoen naar det er friminutt. Forstaa det da??? Saa de staar rett opp og ned i skolegaarden kan Nora fortelle, eller de maa vaere inne. Svaret paa dette er at de er redde for at barna skal skli inne i gangene aa slaa seg osv. Er det mulig?

Beklager at jeg enda ikke har det fulle norske alfabetet, men skal bestille meg ett norskt tastatur snart.

Ha en straalende tirsdag ettermiddag der hjemme.

No comments:

Post a Comment