Wednesday, February 16, 2011

High school

High school er trinnene niende, tiende ellevte og tolvte klasse. Saa en kan  ikke bare si at det er det samme som ungdomsskolen i Norge.
Det er ikke aa overdrive naar jeg sier at Ola og Sarah fikk kultursjokk da de begynte paa skolen her borte. Absolutt alt er annerledes enn hjemme. For det foerste faar elevene lekser hver dag og de faar lekser i helgene. Leksene maa gjoeres, hvis ikke faar det konsekvenser. Staakarakteren er 70 % eller bedre. Faar de en D maa de ta sommerskole, faar de en F maa de ta opp igjen faget.
Alle de store sportene her er i regi av skolen. mener det er ca 22 forskjellige sporter. Hvis eleven stryker i ett fag, saa blir de ekskludert fra den sporten de har valgt. Skole er viktigere enn sport!!!

Alle elevene har vaert sitt skap i gangene og de bytter klasserom fra fag til fag. De har tre minutter paa aa forberede seg mellom hvert fag. Boekene og andre ting de trenger til timene ligger i skapet.
De har ikke friminutt, men 30 min lunch pause.
High school trinnene er delt inn paa denne maaten:
Freshman( 9kl)
Softmore (10kl)
Junior (11 kl)
Senioer (12 kl)
Sarah er Freshman og Ola er Softmore.  Noe ungene merket veldig godt da de begynte paa high school var at "hierarkiet" er synlig og det praktiseres.
Eks: Naar elevene reiser med buss gaar seniorene paa foerst, seniorene faar bruke dusjene foerst osv. Ola er softmore og spiller hockey, men har  tre freshman paa laget sitt. De maa baere koellene og utstyret for de andre.
Kan i grunnen skrive i det uendelige om skolesystemet her borte. Det er saa forskjellig fra hjemme. En ting er sikkert og det er at amerikanerne har en meget god arbeidsmoral og jeg haaper at barna mine vil ta med seg den hjem.

No comments:

Post a Comment